Van lerarentekort naar lerarenbehoud

Coaching zij-instromers en startende docenten

Ik coach zij-instromers en andere startende docenten om hun bevlogenheid te behouden bij de start op een nieuwe school. Ik help ze de regie in de klas te nemen en vast te houden. Vragen die in mijn coachpraktijk regelmatig voorbijkomen zijn:

 • Hoe richt ik de eerste lessen van het schooljaar in?
 • Hoe vertaal ik de theorie uit de opleiding naar mijn lespraktijk?
 • Hoe creëer ik meer rust in mijn les?
 • Welke routines zijn effectief in mijn les?
 • Hoe optimaliseer ik mijn instructie?
 • Is mijn gedrag effectief?
 • Hoe houd ik op een passende manier de regie in mijn lessen?
 • Hoe kan ik differentiatie inbouwen in mijn les?
 • Hoe geef ik effectieve én efficiënte feedback?

Voor informatie over de mogelijkheden, bel met 06 2862 0793 of stuur een mail naar info@topwerkgever-vo.nl

Goed werkgeverschap: aanbod voor scholen

Workshops en advies
Ik help scholen om bevlogen docenten te behouden en bouw zo mee aan een lerende organisatie waar samenwerken, vertrouwen en waardering centraal staan. Samen met klanten werk ik aan maatwerkoplossingen gericht op vragen zoals:
 • Wat is onze visie op goed werkgeverschap?
 • Wat is (nog meer) nodig om onze docenten te behouden? 
 • Sluiten onze schoolwaardes ook aan op ons werkgeverschap?
 • Help ons om te achterhalen waarom docenten bij ons weggaan, bijvoorbeeld door middel van exit-gesprekken.
 • Hoe kunnen we ons inductie-traject effectiever inrichten?

Werkgeverschapsonderzoek
Ons werkgeverschapsonderzoek geeft inzicht in hoe uw medewerkers het werkgeverschap op uw school ervaren. Het onderzoek is speciaal ontwikkeld voor het VO en is gebaseerd op de tien pijlers van goed werkgeverschap in het VO.

Meer informatie vindt u via deze link.
Deelnemen? 
Meld u aan via dit formulier of stuur een mail naar info@topwerkgever-vo.nl

Topwerkgever-VO van 2021 is Nuborgh College Veluvine.

Jan Klein, Directeur-Bestuurder Nuborgh College over Topwerkgever-VO

‘Het werkgeverschapsonderzoek van Topwerkgever-VO sluit mooi aan op de lerende cultuur en onderzoekende houding binnen het Nuborgh College. De resultaten geven een helder beeld van wat we goed doen op het brede gebied van werkgeverschap en waar we nog aan kunnen werken. De resultaten bieden passende handvatten om verdieping aan te brengen in het gesprek met ons personeel, bijvoorbeeld over wat zij nodig hebben om het voortouw te nemen bij het neerzetten van ons TotaalOnderwijs. Helen pakt de samenwerking professioneel en met enthousiasme op en gaat op een integere wijze om met de uitkomsten van het onderzoek.’

Scholen waar iedereen wel werken wil