Voor scholen waar iedereen wel werken wil

Aanbod voor scholen

Ik help scholen om te groeien als goede werkgever. Middels onderzoek, advies en trainingen bouw ik mee aan een lerende organisatie waar samenwerken, vertrouwen en waardering centraal staan. 

Samen met klanten werk ik aan maatwerkoplossingen op het gebied van strategisch HR en leiderschap en bij het optimaliseren van processen zoals bij de inductie en promotie van docenten, de gesprekscyclus en professionalisering. 

Topwerkgever-VO biedt een werkgeverschapsonderzoek aan dat 
scholen inzicht kan bieden in waar ze staan als werkgever en op welke vlakken ze kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt gehouden onder uw medewerkers, is speciaal ontwikkeld voor het VO en is gebaseerd op de tien pijlers van goed werkgeverschap in het VO. Deelnemen? Meld u aan via dit formulier of bel met 06 2862 0793

Aanbod voor docenten

Ik coach startende docenten en zij-instromers zodat je een goede start kunt maken op je nieuwe school en de regie in de klas weet te pakken en vast te houden. Vragen zoals deze komen regelmatig voorbij in mijn coachpraktijk:

  • Hoe richt ik mijn eerste lessen in?
  • Hoe vertaal ik de theorie uit de opleiding naar mijn lespraktijk?
  • Hoe zorg ik voor meer rust in mijn les?
  • Welke routines zijn effectief in mijn les?
  • Hoe optimaliseer ik mijn instructie?
  • Is mijn gedrag effectief?
  • Hoe houd ik op een passende manier de leiding in mijn lessen?
  • Hoe kan ik differentiatie inbouwen in mijn les?
  • Hoe geef ik effectieve én efficiënte feedback?

Voor informatie over de mogelijkheden, bel met 06 2862 0793 of stuur een mail naar info@topwerkgever-vo.nl.

Topwerkgever-VO van 2020-2021 is Nuborgh College Veluvine.

Jan Klein, Directeur-Bestuurder Nuborgh College over Topwerkgever-VO

‘Het werkgeverschapsonderzoek van Topwerkgever-VO sluit mooi aan op de lerende cultuur en onderzoekende houding binnen het Nuborgh College. De resultaten geven een helder beeld van wat we goed doen op het brede gebied van werkgeverschap en waar we nog aan kunnen werken. De resultaten bieden passende handvatten om verdieping aan te brengen in het gesprek met ons personeel, bijvoorbeeld over wat zij nodig hebben om het voortouw te nemen bij het neerzetten van ons TotaalOnderwijs. Helen pakt de samenwerking professioneel en met enthousiasme op en gaat op een integere wijze om met de uitkomsten van het onderzoek.’

Scholen waar iedereen wel werken wil